Wij vinden dat ieder mens uniek is en recht heeft op een goede zorg, service en gepaste aandacht. De eigen regie en het welzijn van de cliënt, vormt het uitgangspunt van onze diensten. Een persoonlijke en duurzame relatie met de cliënt staat voorop. Voor alle “niet” medische zorg en diensten kunnen cliënten bij TSW thuisservice terecht.

 

Onze uitgangspunten zijn:

Kwaliteit, betrouwbaarheid, service, aandacht en snelheid. Ondersteuning bij zelfstandigheid.

 

TSW thuisservice verzorgt de juiste afstemming tussen cliënt en mantelzorger over de juiste vorm van onze diensten. Onze bijdrage is ondersteunend, meedenkend en adviserend te zijn bij de cliënt.

 

Klant is Koning

Wij werken nadrukkelijk niet op de taakgerichte manier van de traditionele thuiszorg, want de klant is koning! Als de cliënt bijvoorbeeld vandaag geen huishoudelijk werk nodig heeft, maar wel een boodschap wilt doen of een wandeling wilt maken, dan kan dit gewoon,

 

Wij zijn als mantelverzorger zeer flexibel.

 

 

Mensen met verstandelijke beperking in de samenleving

TSW kan ook mensen met een licht verstandelijke beperking helpen. Ons doel is dat ook deze mensen de gelegenheid te bieden om optimaal te participeren in de samenleving. Leven in de samenleving betekent dus ook deelnemen aan reguliere voorzieningen en diensten van TSW. We kunnen begeleiding bieden om te gaan winkelen, dagje dierentuin of gewoon gezellig een wandeling te maken en – of wat te drinken in een restaurant. Het belangrijkste voor deze doelgroep is echter het hebben van mensen om je heen(sociaal verkeer). Kwaliteit van Leven hangt af van de vraag.

 

Doelgroepen

Hulpbehoevende mensen bijstaan na ontslag ziekenhuis., palliatieve zorg, ouderen, mensen met een lichte beperking, niet ouderen.